Ukategoriseret

Bombarda fiskeri

Man kan roligt sige at bombarda flåd har revolutioneret det danske kystfiskeri. Før bombarda flåddet blev alment kendt herhjemme, fiskede man, hvis man ville fiske flue på spinnestang, med et bobleflåd. Og jeg skal da lige love for at der er mange der er glade for at de dage er ovre. Et bombarda flåd kaster …

Hornfisk

Sæson: Hornfiskesæsonen starter i slut april og løber til start juni. I dette tidsrum forekommer der meget store mængder af hornfisk i vores indre farvande, dermed ikke sagt at man ikke kan fange hornfisk tidligere eller senere. Størrelse: Hornfisken er typisk mellem 50 og 75 cm. Mindstemål: Der er ingen mindstemål på hornfisk. Udseende: På ydersiden er hornfisken kendetegnet …

Fiskekalender

Savner du inspiration til din næste fisketur? Med udgangspunkt i denne fiskekalender er det meningen at du skal kunne danne dig et hurtigt overblik, over hvilke fisk man kan fange på forskellige årstider og forskellige steder. Kort sagt et overblik over den danske fiskesæson. Nederst på siden er der en mere detaljeret gennemgang af hver …

Makrel

Sæson: Makrelsæsonen starter tidligt på sommeren ved de jyske vestkyster, og breder så gradvist til hele landet. Sæsonen slutter igen i August. Størrelse: Makrellen fanges typisk i størrelser omkring 25 cm. De første makreller der rammer landet er ofte større end dem der ankommer senere på sommeren. Mindstemål: 30 cm i Nordsøen herunder Limfjorden og Ringkøbing Fjord. 20 …