Havørredfiskeri på kysten i foråret

havørredfiskeri

Om foråret er havørreden tilbage i havet hvor den er i gang med at fylde maven efter en vinter i åen. Vandtemperaturen nærmer sig de optimale 12 grader, stofskiftet er i top, og der er masse af byttedyr.

Havørredens byttedyr opholde sig typisk i det kystnære vand, og derfor gør havørreden det samme. Det betyder, at om foråret er der rig mulighed for at støde på en havørred, nærmest uden det er nødvendigt med vand under sålerne.

Der kan skives side op og side ned om havørredfiskeri i foråret, for om noget er det den mest udprægede fiskeform herhjemme.

Der er dog ingen grund til at gøre det sværere end det er, for finder man først havørreden i foråret, er der god chance for at den bidder. Men hvor finder man havørreden i foråret? Svaret er faktisk lidt over det hele, alt afhængig af vind og vejr.

Hvor lever havørreden?

I foråret kan havørreden stort set opholde sig over det hele. Det er derfor vigtigt at man er mobil i sit havørredfiskeri indtil fiskene er fundet. Når den er fundet er der god chance for at der er mere end én i området, da havørreden i foråret i høj grad færdes i stimer.

Men hvordan bærer man sig så ad med at finde en god havørredplads i foråret?

En god tommelfingerregel er at i det tidlige forår (marts – midt april) er der størst chance for at støde på havørreden på de traditionelle vinterpladser som lavvandede bugter og inderfjordene. Senere på foråret, når vandet bliver varmere, trækker havørreden mod dybere vand, og kan nu også findes langs den åbne kyst.

Læs også: Havørred ved As Hoved

Oplagte pladser er også såkaldte “badekar”. Et badekar er et relativt dybt område tæt ved land med et relativt lavvandet område for og bagved – perfekt til havørredfiskeri. Her lever mange af havørredens byttedyr, og derfor elsker havørreder også disse badekar. For mere info læs da denne glimrende artikel om affiskning af badekar. Badekar kan være svære at spotte når man står på kysten, men satellitbilleder gør det nemt at spotte fiskepladser og planlægge sin tur. Jeg bruger som ofte Kraks kort da jeg synes det er skarpere.

Hvad spiser havørreden i foråret?

I foråret er der utroligt mange fødeemner for havørreden. I takt med at vandtemperaturen stiger, bevæger smådyr og småfisk sig væk fra deres skjul og ind på lavere vand. Det er havørreden ikke sen til at udnytte. Det lave vand er i foråret et sandt spisekammer for havørreden.

Rejer står højt på havørredens menukort i foråret. Det samme gør tanglopper og småfisk som hundestejler, brisling og kutling. Det er dog ikke så forskelligt fra andre årstider.

Noget foråret har for sig selv er sværmning af børsteorm. En børsteorms sværmning er når de i stort antal svømmer frit rundt i vandet, fuldstændig ubeskyttet fra havørreden. Det foregår som oftest i marts over et par dage, så man skal være heldig at ramme disse dage. Gør man det, vil man kunne opleve noget vildt havørredfiskeri, med gode chancer for mere end én havørred på land.

børsteorm havørredfiskeri forår

Tobisen er også en af havørredens yndlings retter. Tobisen er en aflang fisk, som typisk svømmer rundt i store stimer det meste af foråret, sommeren og efteråret.

Hvordan fanger man havørreden?

Som udgangspunkt er det vigtigt at man finder havørreden. Når man har fundet dem, gælder det om at finde ud af hvad de spiser den pågældende dag. Det gør man bedst ved tjekke maveindholdet på en, men har man ikke fanget noget endnu, kan man tage til takke med et kig i vandet.

Er der børsteorm, er det selvfølgelig sådan en man skal efterligne. Er der mange rejer, vil det være det optimale at efterligne og så fremdeles.

Der er mange måder at repræsentere de byttedyr man ser under vandet, og det kan lade sig gøre på mange måder. Både ved spinnefiskeri, med flue og bombarda og levende agn fisket under prop.

Spin

Havørredfiskeri med blink er den mest almindelige metode. Typisk imiterer et blink en lille fisk. De mere buttede blink, imiterer enten en brisling eller en mindre sild, mens de aflange imiterer en tobis.

Personligt er jeg stor tilhænger af de aflange tobisimitationer. Det er de færreste havørreder der ikke udnytter chancen for at spise en tobis, og det er også derfor jeg som ofte har et tobisblink for enden af min line. Derudover kaster et tobisblink utroligt langt grundet sin lave vindmodstand, og på visse dage er det en klar fordel.

Mit absolut favorit havørredblink er sømmet. Det kaster fænomenalt, har en god gang i vandet, kan fiskes hurtigt og reagerer godt ved spinstop og små nøk.

Læs også: Mine 5 favorit havørredblink

Netop de to sidste egenskaber er altafgørende ved mit havørredfiskeri i foråret. Når jeg fisker med blink efter havørreder, prøver jeg hele tiden på at tilsætte ekstra bevægelser i form af spinstop og små hurtige nøk med stangen, alt imens jeg fisker blinket hurtigt. Ikke så sjældent hugger havørreden netop efter et hurtigt nøk eller et spinstop.

sømmet

Det kan nærmest virke helt forkert at arbejde så meget med spinstop, for fisken man imiterer svømmer ikke på samme måde, men ikke desto mindre er det på den måde jeg har fanget de fleste af mine havørreder. Grunden til at havørreden hugger netop ved spinstop, kan måske findes i tobisens forsvarsmekanisme. Når en tobis vil gemme sig for fjender, svømmer den mod bunden, hvor den graver sig ned i sandet. Et spinstop efterligner denne adfærd, og havørreden reagerer instinktivt ved at hugge, inden tobisen forsvinder. Se hvad mine bud på de fem bedste blink til havørreden.

Flue og bombarda

Denne fiskeform har vundet stort frem de sidste 10 år – og med god grund. Havørredfiskeri med bombarda og flue, kombinerer fluefiskerens mulighed for at præsentere meget naturtro imitationer i naturlige størrelser, med spinnefiskerens lange rækkevidde.

På visse dage kan havørredfiskeri med bombarda og flue totalt udfiske andre fiskemetoder, og det gælder ikke mindst når børsteormene sværmer. Du kan se et stort udvalg af bombarda flåd til havørredfiskeriet her (dette er specielt smart, da det kommer med præmonteret med svirvel, der gør tilrigning nemt. Jeg anvender altid et bombardaflåd i en intermediate udgave, da den ikke laver ravage i overfladen, og man kan lade sin flue fiske tættere over bunden.

Med blink kan det være svært at imitere børsteorm, og det kræver sin fluefisker at kaste de ofte store børsteormsfluer ud.

Prøv disse disse innovative børsteormsfluer på rør.

Med bombarda kan man uden problemer kaste sin børsteormsflue ud til hvor man tror, eller ved, havørreden er. Setuppet med bombarda og flue er ret simpelt. Hovedlinen føres igennem bombardaflåddet, derefter igennem en perle for at beskytte knuden, som bindes i en blinklås. I blinklåsen bindes et så langt som muligt stykke nylon eller fluocarbon line (jo længere jo bedre), som udgør forfanget,  inden fluen til sidst bindes fast.

Læs også: Børsteormene – det er nu det sker

Bombarda og flue til havørred er dog ikke kun med børsteormsfluer. Alle fluer kan bruges. Når jeg fisker bombarda og flue, har jeg som regel to fluer på forfanget. Min opsætning er helt simpel. På den lange forfangsline binder jeg en tavs på 20 cm på med en dobbelt uniknude, og fisker så en mindre flue foran en større flue. Ni ud af ti gange hedder min opsætning kobberbassen foran en pattegris.

Selvom setuppet med bombarda til havørredfiskeriet er ret simpelt, kræver det en forholdsvis lang stang til at styre det lange forfang, som helst ikke må være mindre en 2,5 meter.

Én mand herhjemme har om nogen skabt sig et navn som en bombarda-ekspert. Dog ikke med flue men primært med Gulp produkter for enden af forfanget. På hans side finder du masser af gode tips til bombarda fiskeriet, og jeg foreslår at du kigger nærmere på hans side (troutbum.dk) for mere info.

Levende agn/mede

En ofte overset metode, men absolut en af de mest effektive til havørredfiskeri, er medefiskeri.

Medefiskeri efter havørred er ligeså afslappende og sjovt som det er effektivt. Det er også oplagt hvis man har børn med, som selv kan finde rejerne i det lave vand. Medefiskeri forudsætter at man finder et fiskested, hvor man kan kaste sin prop direkte fra land ud hvor man tror fiskene er, med mindre man har waders selvfølgelig. Derfor er havne, badebroer eller steder med forholdsvist dybt vand tæt under land at foretrække.

Fiskegrejet til medefiskeri efter havørreder består af et glideflåd som dette med bæreevne 8 gram, splithagel og en krog. Det er vigtigt at man vælger et flåd, som gør det muligt at regulere fiskedybden, da man ofte skal eksperimentere lidt, inden man finder dybden havørreden står på. Det er også vigtigt at man anvender en forholdsvis tynd line inden krogen, gerne i fluocarbon, da havørreden har god tid til at se en stor og synlig line. Størrelsen på krogen afhænger af, hvad du vil fiske med. Og der er masser af gode agn til havørredfiskeri.

 • regnorm fra haven – almindelig ormekrog
 • tobis – trekrog størrelse 4 (tobisen kroges i ryggen)
 • rejer – lille kortskaftet krog størrelse 8
 • børsteorm – almindelig ormekrog
 • sildestykker

 

 • havørred på reje
  Rejer i spand. Det tog mig mindre end 10 minutter at fange rigelig med rejer til en hel dags fiskeri

Ankommet ved fiskevandet skal man fange sin agn, med mindre man har dem med hjemmefra i form af regnorm fra haven. Tobisen fanges med et sildeforfang som langsomt fiskes langs havnemolen i små nøk.

Børsteorm kan man være heldig at finde i vandet, men rejerne er der næsten over alt. Rejerne er ret lette at fange ved hjælp af et rejenet, men det kan også godt lade sig gøre med et helt almindeligt strandnet, som børnene bruger om sommeren ved stranden.

Før nettet igennem en tangplante, og tjek om der er rejer. Fanger du ingen rejer i tanget, kan du prøve på den rene sandbund. Rejerne skal nok være der, men de er nogle gange svære at finde.

Når man har fanget en reje, sætter man den på krogen i et af de bagerste haleled. Rejen holder sig på den måde i live i lang tid, og vil lokke havørreden til hug. Når havørreden tager rejen, skal man være vakst og give modhug stort set med det samme. Det gør man for at undgå at en undermåler sluger rejen, hvilken den vil gøre hvis den fik masser af tid til at sluge krogen.

Havørred på reje
Havørred fanget på reje Kolding Fjord

Fiskegrej til havørred

Min største kystfangede havørred blev taget på en Ron Thomson fiskestang på 7 fod, med et lille Shimano hjul størrelse 1.000.

Det er der nok mange havørredfiskere der ville få kaffen galt i halsen over at høre. Men det understreger meget godt, at man ikke behøver det helt dyre fiskegrej for at komme i gang med havørredfiskeriet.

Det er klart, at fisker du meget, og vil du gerne have længere kast, bedre kontrol og en general bedre oplevelse, skal man selvfølgelig en prisklasse op.

Og så er der selvfølgelig andre ting som waders, vadejakke og den rette påklædning. Noget der alt sammen gør dig i stand til at nyde turene ved vandet i højere grad.

Udstyret

En helt essentiel ting når du fisker havørred er den rette påklædning. Jeg vil faktisk gå så langt som at sige at det er vigtigere end selve endegrejet, fiskestangen og fiskehjulet.

Når vi snakker påklædning mener vi vadejakke og waders.

Vadejakke

En god vadejakke er måske den bedste investering du gør dig når du fisker havørred. I vadejakken kan du opbevare alt dit grej, så du slipper for at have en taske med. Det kan ikke understreges hvor vigtigt det er, når du skal vade mange kilometer, ofte med vand til livet.

Vær opmærksom på at du vælger en vadejakke i den rigtige størrelse. Hellere lidt for stor end lidt for lille. Der skal være god plads til at kunne bevæge sig frit, og om vinteren skal der være plads til et par ekstra lag tøj under.

Derudover skal den have et par gode lommer, der er store nok til en en blinkæske. Derudover skal der også være plads til småting som forfangsline, krogløser, handsker, hue osv. Når alt kommer til alt har man mere med på en fisketur efter havørred end man regner med.

Denne Scierra Kenai Pro kan alt hvad du kunne ønske dig af en god vadejakke.

vadejakke til havørred

 

Waders

De første mange år jeg fiskede efter havørred, havde jeg et par dungertunge neopren waders, der fungerede fint til formålet, men også var ulidelige at vade rundt i. De var varme, tunge og besværlige at transportere.

Skiftet til åndbare waders var derfor et kærkomment tiltag, der har forandret måden jeg bedriver havørredfiskeri på i dag. Jeg er blevet langt mere mobil.

Når du køber waders til havørred på kysten, skal du passe på med at købe de billigste. Der er ikke meget der er værre end utætte waders, og min erfaring er at de billige har det med hurtigt at blive utætte. Og her taler jeg af bitter erfaring.

Derfor fisker jeg i dag i et par Patagonia Rio Azul. Det er langt fra de dyreste på markeder, og koster ca 1/3 af hvad de helt dyre koster, men indtil videre har jeg været utrolig godt tilfreds med dem. De har holdt mig tør på mange ture, og jeg er altså ikke for god til at få dem skyllet eller opbevaret efter alle kunstens regler.

Fiskestang

Som tidligere nævnt er min til dato største havørred fra kysten fanget på en 7 fods billig Ron Thomson fiskestang. Så når jeg fortæller dig at jeg i dag fisker med en Shimano Lesath, løfter du nok et øjenbryn eller to. Grunden er at den simpelthen er for lækker at stå med. Da jeg fik den i hånden hos grejhandleren var jeg solgt. Når man fisker så meget som jeg gør, må man ikke gå ned på grej (fortalte jeg mig selv inden jeg købte) – og jeg har på ingen måde fortrudt mit valg.

fiskestang havørred

Før jeg fik min Lesath, havde jeg en Speedmaster, jeg også var, og stadig er, utrolig glad for. Speedmasteren er let, kaster godt og koster ikke alverden. Kort og godt en rigtig god stang til prisen.

Når du vælger en fiskestang til havørredfiskeri, skal du starte med at gøre op med dig selv, om du skal bruge den til bombarda eller ej. Skal du, vil jeg anbefale en stang på 10 fod med en hvis rygrad. Her vil jeg anbefale en Fenwick Ironfeather. Den er som skabt til bombardafiskeri, men kan også sagtens bruges til normalt spinnefiskeri.

Fiskehjul

Når du er på udkig efter fiskehjul til havørred, er der et par ting du skal være opmærksom på. For det første er havørredfiskeri ofte et spørgsmål om at klokke mange timer for at få succes. Derfor er det vigtigt at dit fiskehjul, ligesom din stang, ikke vejer for meget. En lav vægt er vigtig for at du ikke bliver træt i arme, skuldre og ryg.

Derudover er det vigtigt med en god bremse der kan klare grove udløb, hvis du får en stor havørred på krogen.

Til sidst vil jeg anbefale at du vælger et fiskehjul med nok kuglelejre til at det får en glat gang. Antallet af kuglelejer er dog ikke et 1:1 regnestykke med hjulets glatte gang. Du kan sagtens få fiskehjul, oftest dem du bestiller fra Kina, med masser af kuglelejer som ikke går glat. Derfor er min anbefaling at gå efter et af de anerkendte mærker som Daiwa eller Shimano.

Jeg fisker selv med et Shimano Stradic FL i størrelse 2500. Det er ikke det dyreste fiskehjul i verden, men det opfylder alle de krav jeg stiller til et godt fiskehjul til havørred. Godt med kuglelejer, lav vægt og god bremse.

Tips til havørredfiskeri på kysten i foråret

 • Fisk varieret – både med hensyn til endegrej, indspinningshastighed og fiskepladser. Prøv både med mod og medvind og ophold dig ikke mere end et par timer på den samme plads uden fisk.
 • Sæt fart på dit blink eller flue.
 • Afhængig af hvor varmt det er, og vinteren har været, flyt dit havørredfiskeri fra fjord til mere åben kyst. Koldt/tidligt forår – fjorden. Varmt/sent forår – åben kyst.
 • Hvis muligt planlæg da gerne din tur så du er ved vandet når det er højvande.

Læs mere om havørredfiskeri på kysten om vinteren, eller hvad med at fange en havørred i åen om sommeren?

Køber du dit fiskegrej hos Fiskegrej.dk støtter du fang-en-fisk.dk.

Fiskegrej fremhævet i denne artikel

 

Comments

 1. Avatar
  Daniel

  Manglede lidt info om mede fiskeri efter havørred.
  Det fandt jeg her

  Rigtig go artikel du har skrevet

  Tak for den

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *