Fiskekalender

Savner du inspiration til din næste fisketur? Med udgangspunkt i denne fiskekalender er det meningen at du skal kunne danne dig et hurtigt overblik, over hvilke fisk man kan fange på forskellige årstider og forskellige steder. Kort sagt et overblik over den danske fiskesæson.

Nederst på siden er der en mere detaljeret gennemgang af hver fiskearts sæson, der afhænger af mange forskellige ting.

Advertisement

fiskekalender

Går du med tanker om en fisketur, men ved ikke helt hvor du skal fiske, eller hvad du skal fiske efter? Fiskekalenderen er et glimrende udgangspunkt for din fisketur. Hvad enten du bor tæt på en sø, kysten, en å eller har en båd så du kan tage på fisketur på havet, giver denne fiskekalender dig et godt overblik.

Fang en fisk’s fiskekalender er udarbejdet på baggrund af egne erfaringer og grundig research. Den skal ikke ses som en rettesnor, og på ingen måde stå til grund for ikke at prøve lykken, selvom en bestemt fisk ikke har højsæson. En mild vinter kan f.eks. gøre, at fiskene tror det er blevet forår, og hele fiskekalenderen bliver forskudt. Derfor kan det altid betale sig at holde et vågent øje med online fangstrapporter såsom og dermed være up-to-date med hvad der rører sig ved vandene.

Aborre sæson

Aborresæsonen starter for alvor i maj, hvor vandtemperatuen gør at aborren øger sig fødeindtag. Aborren tilbringer vinteren på søens dybe steder, hvor vandet er varmere end på de lave, men så snart solen får sit tag i vandet, og sender temperaturen i vejret, vågner aborren for alvor op fra sit stille vinterhi.

Nu bevæger aborren sig ind på søens lavere steder, hvor de er til at få i tale direkte fra søbredden. Som regel starter sæsonen for aborrer i maj, men har foråret været varmere end sædvanligt, sætter det fut i sæsonen, der mere følger vandtemperaturen end årshjulet. Så varm forår betyder tidligere sæsonstart end maj. Det gælder selvfølgelig også den anden vej.

Læs mere om aborrefiskeri.

Fladfisk sæson

Fladfisk er lidt en speciel størrelse at sætte sæson på, da der findes flere forskellige arter af fladfisk, hvis sæson ikke helt følger hinanden. I fiskekalenderen ovenover er faldfiskesæsonen sat til maj – midt oktober. Og det er en rigtig god tommelfingerregel. Dog vurderer nogle at sæsonen for rødspætter starter lidt før skrubber og isinger. Det skyldes nok primært at rødpætter ofte ikke fanges fra kysten, men fra båd på dybere vand, hvor vandtemperatur ikke spiller en så stor rolle. Isinger og skrubber, derimod, fanges som ofte fra kysten, hvor vi er afhængige af at vandtemperaturen når et vist punkt, før fødeemnerne indfinder sig.

Dermed også sagt at fladfiskesæsonen afhænger af, hvor varm en vinter og forår vi har haft. Har det været varmere end normalt, vil vandtemperaturen stige, og lokke fødeemnerne til – og også fladfiskene. Så en mild vinter og varmt forår, kan sætte fut i fladfiskesæsonen allerede i sent marts. Omvendt kan en kold vinter og forår skubbe sæsonen helt til maj.

En sidste ting at tilføje, er at det generelt vurderes som god lystfiskerstil at slippe hunner med rogn fri tidligt på året, så de får en chance for at formere sig, til glæde for os alle. Man kan se om en fladfisk er med rogn, ved at holde den op mod solen, hvormed man vil kunne spotte rognene forrest i fisken. Der er dog ikke noget lovmæssigt krav om at genudsætte eller ikke at fiske efter fladfisk med rogn.

Læs mere om hvordan du fanger fladfisk.

Gedde sæson

Gedden er den eneste af vores ferskvandsfisk der har en decideret fredningsperiode. Den gælder hele april måned hvor gedden gyder. I brakvand gælder fredning til den 15 maj.

At frede gedden i april, gør man som nævnt fordi den her gyder. Det er dog langt fra alle gedder der er færdige med deres formering når fredningen slutter med udgangen af april. Specielt i de større søer, hvor vandet typisk er koldere end i de små, har gedden endnu ikke smidt sine rogn. Man kan argumentere for at sæsonen for gedder derfor burde starte senere end 1. maj, men det gør den nu engang ikke.

Det betyder samtidig at maj gedden specielt i de store søer er rigtig store og fede i starten af maj. Så er man ude efter en af de helt grove gedder, er der god grund til at stå klar når startskuddet lyder og geddesæsonen starter. Vær dog ekstra nænsom med disse store hungedder der endnu ikke har smidt rognene.

Selvom maj af mange betegnes som højsæson for gedder, er sensommeren og starten af efteråret også fantastisk. Gedden befinder sig nemlig fra foråret og helt indtil vandet bliver koldt over hele søen. Den kan fanges fra søbredden og den kan fanges fra båd på søens dybe steder. I takt med at vandtemperaturen falder, flytter geddens byttedyr sig mod søens dybere steder. Og gedden følger selvfølgelig med.

Så der kan altså fanges gedder året rundt, men den bedste sæson er det sene forår og sene sommer/tidlige efterår.

Læs mere om geddefiskeri om foråret og vinteren.

Havørred (kyst) sæson

Sæsonen for havørreder langs vore kyster er en svær en at plotte i en fiskekalender som ovenover. Skal man udpege højsæsonen for havørreder må det dog blive april og oktober. Sjovt nok er det også her at de fleste fiskekonkurrencer efter havørreder afholdes.

I foråret er havørreden ved at opbygge fedt efter en vinter i vandløbene, hvor den ikke har indtaget føde. Den er med andre ord gået i ædetilstand! Det er perfekt timet idet kystens krebsdyr og småfisk trækker mod lavt vand, hvor solen hæver temperaturen. Det er et sandt tagselvbord. Og havørreden går til den. I april er forholdene ofte helt perfekte for havørredfiskeri. Havørreden er sulten, vandtemperaturen kravler op hvor havørredens stofskifte er højt og der er en fyldt buffet. Bingo!

Om sommeren når vandet er varmt, opholder havørreden sig primært på dybt vand, eller til nøds steder med meget strøm. Om dagen vel og mærke. For om natten bevæger den sig ind på det lavere vand, hvor der er masser af fødeemner at mæske sig i. Så selvom sommeren i som sådan er sæson for havørreder, kan det sagtens lade sig gøre. Man skal bare fiske om natten, og gerne på den åbne kyst. Altså ikke i fjordene og vige.

Om efteråret falder vandtemperaturen i det lave vand langs kysterne til et niveau hvor havørreden føler sig tilpas. Samtidig er mange på vej op i åerne, og skal have det sidste måltid inden den lange faste (gydning i åerne). Fiskene vil derfor ofte opholde sig langs vandløbenes udspring, hvilket ofte er i fjordene. Så ligesom i foråret skal du nu finde havørreden på det lave vand i fjordene. Og det er der rigtig god chance for. Og finder du dem, er der ofte mange af dem på samme sted.

Om vinteren er de fleste havørreder oppe i åerne for at gyde. Enkelte springer dog en gydesæson over, disse fisk kalder man overspringere, og tilbringer vinteren i havet. En overspringer er lidt af en trofæfisk, så derfor kan vi på ingen måde kategorisere vinteren som sæson for havørred.

Der er en fredning af havørred i yngledragt i vores farvande fra 16. november til 15. januar. Det betyder at man i den periode skal genudsætte alle havørreder der ikke har løse skæl.

Jeg har skrevet et par artikler omkring havørredfiskeriet i hhv. foråret og vinteren. Klik dig videre for at læse mere.

Havørred (å) sæson

Havørredsæsonen i åen starter som regel i juni/juli afhængig af hvilken å vi snakker. Nogle åer har tidligere opgang end andre. Sæsonen løber nu helt til den 15. november hvor havørredfiskeriet og sæsonen slutter i åen.

Men hvornår er det bedst at fiske efter havørreder i åen? Én ting er sikker, og det er at de er der. Men hver gang vi får et ordentlig regnskyl, og vandet i åerne stiger, kommer der et nyt indryk af havørreder fra fjordene. Derfor vil antallet af havørreder stige eksponentielt i perioder efter regnvejr, for så at stabilisere sig i tørre perioder, og stige igen når vi får et nyt rengfald. På den måde vil antallet af havørreder stige henover sommeren og efteråret.

Dermed skulle man tro at det blev nemmere og nemmere at fange havørreden i åen, jo længere henne på sæsonen vi kom. Paradoksalt forholder det sig dog ikke sådan. Ofte er den bedste sæson sensommeren, hvor antallet af havørreder måske ikke er på sit højeste, men de der er, har stadig jagtinstinktet intakt fra deres tid i saltvandet.

Jeg synes i hvert fald at jeg har nemmest ved at fange havørred i åen tildigt på sæsonen. En anden faktor er også at havørrederne i åerne jo længere vi kommer hen på sæsonen, bliver mere og mere farvede. Når det sker mister de deres spiseværdi, og jeg vil på det kraftigste anbefale at genudsætte farvede havørreder fanger i åerne. Det er simpelthen ikke det værd at hjembringe disse fisk.

Læs hvordan du griber havørredfiskeriet an i åerne.

Hornfisk sæson

Lad mig starte med at slå én ting fast med syvtommersøm. Hornfiske sæsonen topper i maj – uden sammenligning! Punktum. Jeg har set en del der påstår at hornfiske sæsonen strækker sig fra april og helt til en gang i efteråret. Jeg ved ikke hvordan man kan nå til sådanne konklusioner, men de grunder i hvert fald ikke i erfaringer fra fiskevandet.

Ganske vist kan det lade sig gøre at fange en hornfisk i juli og sågar endda i september. Men det er på ingen måde normalt. derfor giver det ingen mening at tage på fisketur efter hornfisk i juli. Allerede et par uger inde i juni falder antallet af hornfisk drastisk, og kan på ingen måde sammenlignes, med det fiskeri efter hornfisk der kan bedrives, når sæsonen topper i MAJ!

Og i maj eller tildels slut april/stat juni, er fiskeriet ofte helt vildt. Faktisk er der i disse perioder så mange hornfisk langs vore kyster, at mange havørredfiskere indstiller fiskeriet i denne periode. Havørreden bliver simpelthen overmatchet af den kæmpe hær af hornfisk, der 9 ud af ti gange når blinket eller fluen inden havørreden. Så afsted med dig i MAJ, hvis du vil fange hornfisk.

Læs mere om hvordan du fanger hornfisk.

Laks sæson

I de danske åer, pånær Gudenåen, starter laksesæsonen 16. april. I Gudenåen starter sæsonen allerede 16. januar. Det er dog først for alvor i slut marts/start april at laksefangsterne for alvor begynder at tikke ind for Gudenåen.

For de resterende af vores lakseåer, starter sæsonen som sagt 16. april. Nogle år er der masser af laks når sæsonen starter, andre år er der næsten ingen. Uanset hvad er der dog altid mange laksefiskere ved åen når sæsonen skydes i gang.

Hvad der afgør om laksen har indfundet sig i åen til sæsonen starter, er svært at sige. Vandstanden i åen spiller helt sikkert ind. Har der været et ordentligt vandskyl og vandet i åen er højt, er der rigtig gode chancer for at laksen trækker op tidligt.

Ikke alle laks trækker dog op på samme tidspunkt. Optrækket vil være spredt ud over hele foråret og den tidlige sommer, og vil sammenfalde med nedbørsmængderne.

De flotteste laks, hvis du spørger mig, er laksene der fanges i foråret. De er spejlblanke. Har masser af sul på kroppen. Og er en fantastisk spisefisk! Derfor ligger jeg også langt størstedelen af mit laksefiskeri i foråret med drømmen om en blank nysteget forårslaks.

Som året skrider frem, vil mængden af laks i åerne stige. Laksen er i åen for at gyde, og det sker først om vinteren. Så de laks der trækker op i foråret er der altså i mange måneder. Af den årsag er der størst chance for at fange en laks jo senere på året vi kommer. Men hov. I fiskekalenderen viser du jo at laksesæsonen er hele året (undtaget fredningsperioderne). Og ja. Det har jeg gjort af den grund at selvom det måske ikke er i foråret chancen er størst, er det alligevel her de fleste fisker efter laksen, da den der er i bedst form.

Multe sæson

Multerne indfinder sig i vore farvande henover sommeren, men det er svært at sige præcist hvornår. Lige pludselig er de der. Den bedste måde at holde dig opdateret om multe sæsonen er startet, er at snakke med andre lystfiskere og holde øje med diverse online fora. Rygtet spredes som en steppebrand når den eksotiske fisk multe har indfundet sig.

Makrel sæson

 

Pighvar sæson

Sild sæson

Skalle

Torsk sæson

 

  • Denne fiskekalender tager ikke højde for, at nogle fisk’s fredningstider starter/slutter midt i måneden, så tjek venligst statens fisketegns hjemmeside for præcise fredningstider, da der kan være lokalt betemte fredningsperioder en simpel fiskekalender som denne ikke kan indarbejde uden at miste overblik.

Comments

  1. Avatar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *